Şizo-Kültür
Kitabı Sub Basım Yayım websitesinden edinebilirsiniz.
Sylvère Lotringer
Çeviren: Merve Deniz
CHAPBOOKS 15×23 cm 20 sayfa Teldikiş
LIMITED & SPECIAL EDITION
25. TL
Şizo-Kültür konferansı sırasında olanlar organizasyonu düzenleyenler de dahil olmak üzere herkesi şaşırtmıştı. Çelişkili bir şekilde, ABD’ye getirmeye çalıştığımız şey Fransa 1968 sonrasıydı (post-1968) ve radikalizm, felsefe ve sanatın arasındaki boşluk Atlantik’in iki tarafında da daralıyordu. Bu bir inanç sıçramasıydı ve muhtemelen çok erken cereyan etti. Bu teoriler kültüre sinmeye 80lerde başladığında ise çoktan geç kalınmıştı. Avrupa’daki Post-Fordizm geleneksel sınıf savaşlarına bir son koyuyor, her yerde refah devletlerinin çözüldüğü ve zengin ile fakir arasındaki uçurumun derinleştiği neoliberalizm -Margaret Thatcher, Ro-nald Reagan- görülüyordu. Yaratıcı aktiviteler aynı boş hedefler yüzünden tükenmişti; para, kariyer, ‘’özel inisiyatifler’’ boşluğun iftiharlarıydı. Bu döngü bugün tamamlanmaya yaklaşı-yor ve sosyal yenilikler için kendi potansiyellerini tüketiyor. Yeni Teknolojiler ve anlık ileti-şim tüm kapitalist atmosferi ele geçirdi ve gidecek hiçbir yer yoktu. Şizo-Kültür konferansını tetikleyen şey, 1973’te tanıştığım Félix Guattari ile olan arkadaşlı-ğımdı. Bir yıl evvel Gilles Deleuze ile birlikte Anti-Ödipus’u yayımlamışlardı. Anti-Ödipus bir keşifti; Fransız toplumundaki öğrenci ayaklanmalarının gerçek etkisini felsefi terimlerle ifade eden ilk ciddi girişimdi. Genelde sanıldığı gibi ailecilik (Ç.N.: 1960larda gey haklarını savunan ve herkesin eşit aile kurma hakkına sahip olması gerektiğini düşünen akım) karşı bir kitap değildi; kapitalin kısıtlayıcı şartlarını kaldırmak üzere post-devrimci bir haritalamaydı. Komünist Parti’nin başarısızlığı, ayaklanmayı desteklemek için Fransa’da hedeflerinden sağ kurtulmayı başarmış eski devrim makinalarına açık bir sinyal olmuştu. 68 olayları Fransa ile sınırlı değildi; kıvılcımı her yere sıçramış, bütün dünyayı etkilemeye başlamış bir mutasyonu ortaya çıkarmıştı.
EFSANE KELİMESİNİN SINIRLI DURACAĞI SCHIZO CULTURE’IN KONFERANSI DEŞİFRE EDİLİP YÜCE LOTRINGER EDİTÖRLÜĞÜNDE KİTAPLAŞTIRILIR, BU CHAPBOOK’DA SİZİ LOTRINGER’IN EFSANE KONFERANS İÇİN KALEME ALDIĞI GİRİŞ YAZISI TARİHİ BİR AKTARIM BELGE OLARAK BEKLİYOR!