Category Archives: sanat yazıları

ÖTEKİ HEYKELLER: HEYKEL SANATINDA ÇİRKİNLİĞİN ESTETİĞİ

Lebriz

Reklamlar
Etiketler , , ,

Cultural Crisis between British Museum and Turkish Government

Business UK Magazine vol 12.

Cultural Crisis between British Museum and Turkish Government

 All those who have visited the British Museum, they might have asked this question: Is British Museum really ‘British’? Comparatively speaking, in the museum, ancients of Asian, African, European and even American origins seem to lure visitors more than British cultural heritages do. Okumaya devam et

Etiketler , , ,

ÖTEKİLER, SANATÇILAR, ESTETİKLEŞTİRME VE KAMUSAL ALAN

Rh+Art Magazine 99.sayı

Sunuş

13. İstanbul Bianeli ‘Anne ben barbar mıyım?’ kavramsal çerçevesini ‘mutlak öteki’ ve ‘kamusal alan’ kavramları üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı. Kavramın illistrasyonu olarak sanattan öte farklı bir bianel izleyeceğimizi pek düşünmesek de, bienal küratörü Fulya Erdemci’nin söylemleri sanat dünyası içerisinde tartışılan ve eleştirilen bir noktada duruyor. Öyle ki, bienal karşıtı protestolar, yazınlar şimdiden başlamış durumda. Okumaya devam et

Etiketler , , , , , ,

WABİ-SABİ: YALNIZLIĞIN ESTETİĞİ

Wabi-Sabi: Yalnızlığın Estetiği

 Tarihi Japonya ve Çin’deki neredeyse tüm sanatlar estetik ilkelerini Taozim ve Zen budizminden almaktadır. Bu İki büyük felsefi gelenek, Japon psikolojisi ve kültürüyle özellikle uyumlu olabileceğini ispatlamıştır. Modernin etkisinden bağımsız bir  Çin ya da Japon başyapıtının karakteristiği, işin doğal ve yapmacık olmayan,  hatta ‘rastlantısal’ görünümü olmaya devam eder. Sanatçı, doğa ve onun evrensel rastlantıları ile çalışmakta ve onlara bir düzen vermektedir. Yol gösterici ilkeler Wabi ve Sabidir. Okumaya devam et

Etiketler , ,

FİLOZOF-SANATÇILAR, SANATÇI-FİLOZOFLAR?

Rh+ Art Magazine 98. sayı
Estetik her ne kadar yaygın olarak güzel çalışmaların karakteristiği ya da incelemesi olarak tanımlansa da, -ve son bağlayıcı tanımlama olarak estetik teori- çoğunlukla literatür ve müziğe doğru yönlendirildiğinden, gerçeklik kavramının görsel ile ilişkisinin bir şekilde çelişkili bir biçimde temellendirildiği batı kültürünün yükselişine şahit oluyoruz. 70lerin sonunda, görünmez dizgesel politik ütopyanın belirgin hale gelmesiyle, spesifik politik hareketlerde yer alan felsefi düşüncenin söylemler içindeki çeşitliliğinin dönüşümüne yol açtığı görülür. Fransız ekonomi, etnoloji, psikoanaliz, tarih ve dilbilimin köktenleşmesi açıkça referans olan kritik noktası ile Hegel ve Nietzsche’ye dayanır.  Okumaya devam et

Etiketler , , , , , , ,

EstetİĞİn Problemlerİ

Rh Art Magazine 97.sayı

Estetiğin Problemleri

Estetik biliminin işlevi ve araştırma alanı kimilerince hala tartışmalı bir noktada duruyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi kendini yeni inşa eden bir bilim olarak estetiğin gerçekten gerekli olup olmadığı sorusu. Bu noktada estetiği sınırlandırıldığı dar anlam çerçevesinden çıkarmak adına kelimenin kökenine inmekte, estetik biliminin tarihçesiyle ilgili bazı önemli noktaların altını çizmekte ve ayırıcı niteliklerine bakmakta yarar var: Okumaya devam et

Etiketler , , , ,

Sanat ve Sİyaset İlİşkİsİ Üzerİne Bİr Deneme

+rh art magazine 96. sayı

Güncel ya da çağdaş sanatın siyasetle olan ilişkisi ve ‘politik sanat’ başlığı altında toplanan çalışmalar aktüel sanat dünyası içerisinde tartışılması gereken bir konu olmaktan çok, hemen hemen her sanatçının beslendiği bir alana dönüşüyor. Sanatı bir ideolojinin temsiliyeti bağlamında inceleyen bir grup ve sayıları gittikçe azalan karşıt bir başka grubun kutuplaşması, sanatın kendi problematiklerini çözümleme ve tanımsal olarak belirli bir perspektifte irdelenmesine de olanak tanıyor. Okumaya devam et

Etiketler , , , , ,

Kent Estetİğİ

‘Kültür eylemde’ türünden topluluk temelli projeler parasal açıdan çeşitli kaynaklara dayanıyor: genel vakıflar, sponsor şirketler, belediyeler, bireysel bağışçılar( ülkemizdeki en belirgin yansıması kişi ya da kurumlara atfedilen çeşmeler), iş dünyasının yaptığı ayni yardımlar ve reklamlar. Topluluk temelli projelerdeki anlayış, bunların uygulama yerleri ve para kaynakları bu projeleri özel bir anlamda ‘kamusal sanat’ haline getirmektedir. Okumaya devam et

Etiketler , , ,