FİLOZOF-SANATÇILAR, SANATÇI-FİLOZOFLAR?

Platon’a karşıt olarak, Nietzsche şeylerin doğasının sanata en yakın şey olduğunu söyler. Sanat –taklidin taklidi olarak- hayali olanın imgeselliğini bulmak için felsefi arzuya ters düşse bile. Daha güçlü bir ifadeyle, yalnızca sanat aldatmacanın dünyasını yakalayabilir.